خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمیتوان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 235

اساسنامه واحد استعدادهای درخشان دانشکده دندانپزشکی

0 Votes05 

مقدمه

واحد استعداد های درخشان دندانپزشکی شهید بهشتی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و به منظور اعتلای علمی کشور و به اجرا در آوردن سیاست های هدایت و حمایت استعداد های درخشان در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و شکوفایی استعداد های بالقوه آنان تشکیل می شود.

ماده 1- دانشجویان موضوع این کانون عبارتند از :

1-1- دانشجویان مشمول شورای استعداد درخشان وزارت بهداشت مصوب 3/7/87 (پیوست 1)

1-2- دانشجویانی که در Ranking انجام شده امتیاز 1 را کسب کنند

ماده 2- اهداف کانون

2-1- شناسایی افراد با استعداد و عملکرد های درخشان، طبقه بندی و ایجاد شرایط سیال جهت شکوفایی آن ها

2-2- افزایش گسترش و توان نوع آوری، ابداع، خلاقیت، توان رهبری و کار آفرینی افراد با استعداد های درخشان

2-3- اهداف آموزشی

2-3-1- تعیین اساتید راهنما آموزشی برای هر بخش دانشکده

2-3-2- اجرای برنامه آموزشی ویژه استعداد های در هر بخش ( پیوست.1)

2-4- اهداف پژوهشی

2-4-1- تعیین اساتید راهنمای پژووهشی برای هر بخش دانشکده دندانپزشکی

2-4-2- اجرای برنامه پژوهشی ویژه استعدادهای درخشان ( پیوست.1)

2-5- اهداف فرهنگی              

2-5-1-تهیه کارت شناسایی برای دانشجویان کانون نخبگان

2-5-1-1- در کارت شناسایی مشخصات دانشجو، معیار ورودی وRanking  هر دانشجو ذکر خواهد شد.

2-5-2- امکانات استفاده از کتابخانه تا ساعت

2-5-3- امکانات استفاده از اینترنت و کتابخانه الکترونیکی در ساعات خارج از منزل

2-5-4- تخصیص بن کتاب به میزان ......

2-5-5- برگزاری اردوهای تفریحی، فرهنگی

ماده-3- استاد راهنما موضوع کانون

3-1- در هر بخش 2 استاد راهنمای آموزشی و پژوهشی انتخاب میشوند.

3-1-1- در هر بخش استاد راهنمای آموزشی به وسیله مدیر گروه معرفی می گردد.

3-1-2- استاد راهنمای آموزشی در ارزشیابی دانشجوی که از آموزش دانشکده استعلام می گردد باید در 20 در صد بالای نمره ارزشیابی قرار داشته باشند.

3-1-3- استاد راهنمای پژوهشی باید حداقل H index=1 داشته باشد.

3-1-4- استاد راهنمای پژوهشی باید حداقل 2 طرح تحقیقاتی مصوب داشته باشد.

3-1-5- هر استاد راهنمای پژوهشی می تواند حداکثر 2 دانشجو داشته باشد.

3-1-6- هر استاد راهنمای آموزشی میتواند حداکثر 4 دانشجو داشته باشد.

3-2- وظایف استاد راهنمای آموزشی

3-2-1- برگزاری حداقل 2 ساعت کلاس آموزشی در هر هفته برای دانشجویان مشمول کانون نخبگان

3-2-1-1- برنامه تقویمی هر ترم آموزشی به وسیله استاد راهنمای آموزشی به کانون اعلام خواهد شد.

3-2-2- آموزش هم به صورت تئوری و هم به صورت عملی می توتند باشد.

3-2-3- ایجاد Portfolio آموزشی برای هر دانشجوی معرفی شده حد اقل 1 هفته پس از معرفی دانشجو

3-3- وظایف استاد راهنما پژوهشی

3-3-1- ثبت حداقل 1 طرح پژوهشی در هر سال اضافه بر سهمیه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های موجود در دانشکده

3-3-1-1- در طرح اول دانشجو به عنوان همکار طرح ودر طرح دوم دانشجو به عنوان مجری می باشد

3-3-1-2-پس از انجام طرح نویسنده اول و مسئول به صورت تفاهمی بین دانشجو و استاد راهنمای پژوهشی انتخاب خواهد شد.

3-3-1-3- اولین طرح تحقیقاتی حداکثر پس از 2 ماه پس از معرفی دانشجو باید ارائه شود


ماده 4- وظایف دانشجو استعداد های درخشان

4-1- وظایف آموزشی

4-1-1- دانشجوموظف است که مطابق با تقویم برنامه درسی ارائه شده در کلاس های آموزشی و در کارگاههای آموزشی حضور پیدا کند.

4-1-2- دانشجو موظف است که Portfolio آموزشی خود را حد اکثر 1 ماه پس از معرفی به استاد راهنما ارائه کند.

4-2- وظایف پژوهشی

4-2-1- دانشجوموظف است که حداکثر 2 ماه پس از معرفی به استاد راهنمای پژوهشی ، پروپوزال تحقیقاتی خود را به کانون ارائه کند.

ماده 5- رتبه بندی دانشجویان (Ranking)

5-1- هدف

5-1-1- ایجاد انگیزه جهت ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی دانشجویان

5-1-2- دینامیک کردن ارزیابی دانشجویان

5-1-3- امکان رشد آموزشی و پژوهشی دانشجویانی که در ابتدای ورودی دانشگاه رتبه بالایی ندارند

5-1-4- جلوگیری از ایستایی دانشجویان نخبه پس از ورود به دانشگاه

5-2- رتبه ها بر اساس جدول -1 مشخص می گردد.

5-3- رتبه هر فرد بر اساس مجموع امتیازات مشخص خواهد شد.

5-4- افرادی که در هر کدام از معیار های 1-10 را داشته باشند وارد کانون خواهند شد.

5-5- در صورتی که دانشجویان هر کدام از معیار های 1-10 را نداشته باشند و لی مجموع امتیاز 1 را داشته باشند عضو کانون خواهند شد.

5-6- در صورتی که دانشجو وظایف آموزشی و پژوهشی خود را انجام ندهد معادل امتیاز موجود در جدول-1 در رده های17-11 از وی امتیاز کسر خواهد شد.

5-6-3- عدم انجام وظایف آموزشی بر اساس نظر استاد راهنمای آموزشی تایید خواهد شد.

5-6-4- عدم ارائه پروپوزال یا عدم ارائه پایان طرح درزمان مورد نظر موجب کاسته شدن امتیاز خواهد شد.

ماده-6- سطح بندی دانشجویان (Leveling)

6-1- سطح بندی دانشجویان بر اساس مجموع امتیازات آ ن ها انجام خواهد شد.

 

جدول-1

رديف

معيارهاي رده بندي اعضاي استعدادهاي درخشان

امتياز

1

رتبه 10-1 كشوري   (براساس استعلام سازمان سنجش)

1

2

رتبه 500-11 كشوري ( براساس استعلام سازمان سنجش)

0.5

3

شركت در المپياد جهاني (معادل با طلاي كشوري)

1

4

مدال نقره و برنز المپياد كشوري

0.5

5

دانشجوي نمونه كشوري

1

6

محقق جوان جشنواره رازي يا خوارزمي

1

7

رتبه 1و 2 آزمون جامع علوم پايه كشوري دندانپزشكي

1

8

5/2 درصد برتر آزمون جامع علوم پايه كشوري دندانپزشكي

0.5

9

رتبه اول هر ورودي (براساس استعلام آموزش : معدل كل در انتهاي فارغ التحصيلي يا به صورت جاري در حين تحصيل)

1

10

رتبه دوم و سوم هر ورودي (براساس استعلام آموزش : معدل كل در انتهاي فارغ التحصيلي يا به صورت جاري در حين تحصيل)

0.5

11

ارائه هر پروپوزال تحقيقاتي مصوب بوسيله دانشجو به عنوان مجري(تاسقف1امتياز)

0.25

12

گزارش پاياني هر پروپوزال تحقيقاتي بوسيله دانشجو به عنوان مجري (تاسقف1 امتياز)

0.25

13

چاپ مقاله در مجلات ISI يا Pubmed تا قبل از ترم 5 در صورتي كه دانشجو نويسنده اول يا مسئول باشد.(تاسقف2امتياز)

0.75

14

چاپ مقاله در مجلات ISI يا Pubmed پس از ترم 5 در صورتي كه دانشجو نويسنده اول يا مسئول باشد.(تاسقف2امتياز)

0.5

15

ارائه موضوع تحقيقاتي به صورت پوستر وOral Presentation در كنگره هاي بين المللي در صورتي كه دانشجو نويسنده اول يا مسئول باشد.(تاسقف1امتياز)

0.25

17

اختراع تائيدشده در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران پس از تائيد شوراي استعدادهاي درخشان (تاسقف2 امتياز)

0.5

 

جدول .1

 

جدول-2

سطح

1

2

3

امتیاز

2

1.5

1

 

 

ماده 7- تسهیلات

7-1- تسهیلات آموزشی

7-1-1- استاد راهنمای آموزشی به ازای هر ترم آموزشی (17 هفته) معادل با 34 ساعت امتیاز آموزشی دریافت می کند.

7-1-2- استاد راهنمای آموزشی به ازای هر 4 دانشجو امتیاز پژوهش در آموزش دریافت می کند.

7-2- تسهیلات پژوهشی

7-2-1- در صورت تصویب شورای استعداد های درخشان، طرح ارسالی توسط اعضای کانون نخبگان از Ranking خارج است و در اولویت اخذ بودجه خواهد بود.

تبصره -2- تسهیلات فوق الذکر علاوه بر تسهیلات مصوب شورای استعداد های درخشان وزارت بهداشت اختصاص خواهد گرفت.

ماده 8- شورای هدایت و راهبری استعداد های درخشان

8-1- اعضاء

8-1-1-اعضای شورای هدایت استعداد های درخشان متشکل از رئیس دانشکده، معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی، سرپرست کانون، رئیس مرکز تحقیقات، و 2 نفر از اعضای هیأت علمی به انتخاب رئیس دانشکده خواهند بود.

8-2- وظایف

8-2-1- انتخاب اساتید آموزشی و پژوهشی بر اساس مواد مذکور

8-2-2- بازبینی و اصلاحات در تسهیلات در صورت لزوم

8-2-3- تایید Portfolio های آموزشی

8-2-4- تایید طرح ها پژ وهشی جهت اخذ بودجه

 

 


پیوست.1

 

بخش جراحي

اهداف آموزشي :

1-    در مرحله اول اين دانشجويان بايد قبول كنند به جاي گرفتن امتياز ( كه البته حق آنهاست )، برعكس از امتياز درخشان بودن آنها ، ساير دانشجويان استفاده و ارتقاء عمومي ايجاد گردد .

2-    كمك گرفتن از آنها براي كمك به آموزش علمي در برخي بخش ها بسته به تقاضا و پس از آموزش توسط استاد .

3-    واگذاري يك ساعت تدريس تئوري با تقاضا و هماهنگي استاد مربوطه

4-    امكان انتخاب 3 تا 5 واحد اضافي در هرترم با هماهنگي آموزشي

5-    برقراري كمك هزينه مختصر تشويقي در صورت امكان مالي دانشكده و در صورت عدم امكان مالي ايجاد صندوق كه توسط اساتيد تأمين گردد.

6-    برقراري كلاس هاي رفع اشكال قبل از امتحان در صورت درخواست نماينده و دانشجويان كلاس

7-    قبول اساتيد با برگزاري كلاس هاي بالاتر و اضافي درخواست اين دانشجويان كه البته بايد شركت ساير دانشجويان هم آزاد باشد .

8-    كارت تخفيف خريد كتاب هاي انگليسي و فارسي

9-    كمك به ارزيابي كيفي كلاس هاي تئوري و اعلام نتايج به مديران گروهها ( بدون رودربايستي آمار گرفته از همكلاسي ها و نتايج به مديران گروه اعلام گردد.)

10-           برقراري جلسه مشترك بين دانشجويان استعدادهاي درخشان و اساتيد راهنماي آنها و شنيدن درخواست هاي آنان

11-           در آينده ، در صورت امكان برقراري Exchange student با يكي از كشورهاي خارجي براي دوره كوتاه مدت

12-           تلاش براي قرار دادن يك پانل در كنگره سالانه دندانپزشكي و ساير كنگره هاي تخصصي براي معرفي مقالات چاپ شده انگليسي و ساير تحقيقات مرتبط با آن كنگره به صورت Mini Lecture توسط خود دانشجو

13-           برگزاري كنگره دو سالانه توسط خود دانشجو استعداد هاي درخشان و با همكاري ساير دانشجويان

14-           برگزاري كارگاههاي اموزشي كشت سلولي ،PCRو...

15-           برگزاري دوره آموزشي Search در اينترنت به دانشجويان

اهداف پژوهشي:

1-برگزاري كارگاه OMFS Oriented Scientific Writing

2- به كارگيري دانشجويان در طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با علوم پايه به عنوان همكار طرح

3-طرح هاي تحقيقاتي كاربردي با كمك دانشجويان استعدادهاي درخشان

4-ايجاد راهكارهاي همكاري صنعتي علمي در جهت ساخت تجهيزات دندانپزشكي به صورت مشترك با وزارت علوم

5-پرداخت پاداش نقدي مختصر براي مقالات خارجي در مجلات ISI يا Pubmed توسط معاونت پژوهشي

6- به كارگيري دانشجويان در طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با           Oral Implantology

                                                                               Stem Cell based reseal                

                                                              Bone Engineering Projects

    

بخش ترميمي

زمينه هاي عملكرد :

1-    آموزش

2-    توانمند سازي و كسب مهارتهاي اجتماعي

3-    پژوهش

4-    كاربردي نمودن طرح ها

اهداف آموزشي:

1- معرفي رشته هاي ارتقاء دهنده دندانپزشكي ( ترميمي ) به عنوان رشته تحصيلي دوم.

2- ارائه كلاس هاي فوق برنامه ( جهت افزايش كيفيت آموزشي)

3- ارائه كارگاه هاي عملي

4-ارائه واحدهاي بيشتر جهت كاهش دوره تحصيلي ( با حفظ كيفيت)

توانمند سازي و كسب مهارتهاي اجتماعي

پژوهشي :

1-مشخص كردن مسير پژوهش ، با توجه به نيازسنجي و اولويت بندي و هدف نهايي

2- آشنايي با تحقيق ( مشاهده مراحل تحقيقات در حال انجام )

3-انجام پژوهش ها

4-مقاله نمودن تحقيقات

مسير پژوهش :

1-    نيازسنجي

2-    اولويت بندي

3-    هدف نهايي دراز مدت

 

بخش ارتودنسي

1-آشنايي با روش هاي جديد تشخيص و نرم افزارهاي سفالومتري

2-آشنايي با دستگاه هاي ثابت براي درمان مشكلات قبل از بلوغ

3-آشنايي با اصول دستگاههاي ثابت

4-تحقيقات رشد و نمو صورت

5-تحقيقات 3Dimaging

6-تحقيقات جامعه نگر در زمينه ارتودنسي

7-مطالعات ژنوتيكس و ژن تراپي در ناهنجاريهاي دنتوفشيال

8-مطالعات اپيدمويولوژيك ارتودانتيكس

9-تحقيقات Equipment  Orthodontics new Material &

10-تحقيقات بر روي درمانهاي نوين ارتودنسي

11- كاهش درد ناشي از حركات ارتودنسي

12-Orthodontic Socket Preservation (Bone Substitutes)

13-Functional Appliances (orthopedic Treatments)

14-Growth & Development

15- Prevention Treatment in Orthodontics (Growth & Development)

16-Complicated Treatments in Orthodontics (Post Graduated)

 

17-افزايش توانمندي دانشجويان در زمينه روش تحقيق

18- افزايش توانمندي دانشجويان در زمينه IT و نرم افزارهاي تخصصي دندانپزشكي

19-افزايش توانمندي دانشجويان در مورد زبان انگليسي

20- امكان انتخاب واحد هاي بيشتر براي دانشجويان

21-امكان انتخاب همزمان دو رشته تحصيلي دندانپزشكي و علوم و فن آوريهاي جديد مثل بيوتكنولوژي ، نانوتكنولوژي و مديكال انفورماتيك در طي دوره دندانپزشكي

 

 

بخش پروتز متحرك

هدف كلي :

رشد و پرورش توانايي ها و قابليت هاي دانشجويان استعداد درخشان در هريك از زمينه هاي آموزشي ، پژوهشي وابسته به رشته پروتز هاي دنداني است.

زير گروههاي برنامه

1-حيطه فعاليت هاي آموزشي

2-حيطه فعاليت هاي پژوهشي

3-حيطه كسب مهارتهاي ارائه مقاله /پوستر /سخنراني

حيطه هاي فعاليت هاي آموزشي :

1-مهارتهاي عمومي

-        آموزش مهارت ساخت پروتز متحرك ( كامل /پارسيل)جهت كسب تجربه بيشتر

-        آموزش مهارت ساخت اسپلينت هاي اكلوزالي

-        آموزش به كارگيري مواد و تجهيزات نوين دندانپزشكي در زمينه پروتز

2- مهارتهاي پيشرفته تخصصي

-        آموزش مهارتهاي پيشرفته تر تخصصي در زمينه ساخت اوردنچر

-        آموزش مهارت هاي پيشرفته تر تخصصي در زمينه ايمپلنت

3-تدوين /ترجمه كتاب يا درسنامه آموزشي

-        به كار گيري دانشجو درتدوين / ترجمه كتاب هاي آموزشي پروتز

-        به كارگيري دانشجو در تدوين درسنامه /CD آموزشي پروتز

-        به كارگيري دانشجو در تهيه كتابچه راهنماي آموزشي بهداشتي بيمار

هدف حيطه فعاليت هاي آموزشي

كمك به مهارت علمي بيشتر در زمينه پروتزهاي دنداني و آشنايي با مواد و روش هاي تخصصي و روشهاي نوين درماني بيماران پروتزي مي باشد .

هدف حيطه فعاليت هاي پژوهشي

1-    پژوهش در زمينه علوم تخصصي پروتز

-        پژوهش در زمينه علم مواد و تجهيزات وابسته به پروتز

-        پژوهش در زمينه تكنيك ها و روش هاي كلينيكي درمان بيماران پروتزي

2-پژوهش در آموزش رشته پروتز

-        پژوهش در زمينه روش ها و تكنيك هاي فراگيري آموزشي دانشجويان

-        پژوهش در زمينه روش ها و تكنيك هاي ارزشيابي آموزشي دانشجويان /اساتيد

-        پژوهش در زمينه روش ها و تكنيك هاي تدريس اساتيد

3-نوآوري ها

-        نوآوري در تكنيك ها و روشهاي درماني بيماران پروتزي

-        نوآوري در تكنيك ها و روش هاي درماني بيماران پروتز

هدف حيطه فعاليتهاي پژوهشي

گسترش فعاليتهاي تحقيقاتي پژوهشي در زمينه علم پروتز هاي دنداني و ارائه آن در مجامع علمي مي باشد . در اين حيطه دانشجو به اجراي طرح هاي تحقيقاتي پرداخته و نتايج تحقيق را در مجلات معتبر به صورت مقاله ارائه مي نمايد.

حيطه كسب مهارتهاي ارائه مقاله / پوستر / سخنراني

1-    مهارتهاي تهيه مقاله

-        آموزش مهارت مقاله نويسي و چاپ در مجلات معتبر داخلي يا خارجي

2-    مهارت تهيه پوستر

-        آموزش مهارت تهيه پوستر و ارائه آن در كنگره هاي دندانپزشكي داخلي يا خارجي

3-    مهارت ارائه سخنراني

-        آموزش مهارت تهيه سخنراني و ارائه آن در كنگره دندانپزشكي داخلي يا خارجي

هدف حيطه كسب مهارت هاي ارائه مقاله /پوستر/سخنراني
آموزش نحوه مقاله نويسي و نحوه تهيه پوستر جهت ارائه در مجامع علمي بوده/ ضمن آن كه دانشجو مهارتهاي ارائه سخنراني علمي را نيز كسب مي كند . به اين صورت كه همكاران هيأت علمي پايان نامه هاي خود را در اختيار دانشجو قرار مي دهند تا آن را به صورت مقاله يا سخنراني درآورند.

 

بخش اندودونتيكس

اهداف آموزشي:

1-ارتقاء سطح مهارت هاي علمي درمان اندونتيك دانشجويان استعدادهاي درخشان علاقمند با برگزاري كارگاه علمي روتاري .

2-    برگزاري كارگاه آموزشي Endodontic Oriented Article

اهداف پژوهشي:

1- مشاركت و همكاري دانشجويان در طرح هاي پژوهشي در حال انجام جهت آشنايي و يادگيري

2-تبديل پايان نامه هاي قبلي به مقاله به عنوان تمرين كارگاه ها و ثبت نام دانشجوي مشاركت كننده در مقاله چاپ شده

3-ارائه موضوعات تحقيقاتي ، پژوهش جديد به دانشجويان جهت انجام طرح تحقيقاتي به صورت مستقل

4-ارائه موضوعات پيشنهادي جهت طراحي ، ساخت و ثبت اختراع دستگاهها ، اينسترمنت ها يا مواد اندودونتيك

4-    مشاركت دانشجويان در ترجمه ، گردآوري يا تأليف كتب مرتبط با اندو

 

بخش پريودانتيكس

1-امكان حضور دانشجويان به عنوان Observer در جراحي هاي پيشرفته و كلاس هاي تئوري دستياران

2-ارائه موارد خاص و تخصصي به شكلي Symposium و حضور دانشجويان نخبه به شكل Observer

3-    استفاده از فيلم هاي آموزشي موجود در مورد درمانهاي تخصصي

4-    برگزاري Work shop هاي مترلوژي فشرده Scientific Writing و.....

5-    برگزاري جلسات Case-presentation به شكل طرح درمان و در قالب موارد خاص Hot Topics

6-    تعريف كارهاي مشترك آموزشي- پژوهشي با ديگر مراكز تحقيقاتي دانشگاهي

لازم به تذكر است موارد ياد شده براي دانشجويان نخبه بر اساس سطح بندي انجام شده از طرف مركز مربوطه انجام خواهد شد . موضوعات تحقيقاتي ذيل مورد علاقه بخش مي باشد .

Oral Implant logy1-

2- Basic/Clinical Researcher

Stem Cell3-

4-     FEM

5-     Bio-Material

بخش تشخيص :

1-    آشنايي با تكنيك هاي جديد درمان ضايعات مخاطي حفره دهان

2-    ايجاد نرم افزارهاي تشخيصي

3-    بررسي متون و پژوهش در زمينه كنترل عفونت

4-    Systematic review در زمينه اولويت هاي تحقيقاتي بخش

 

بخش پاتولوژي :

1-بررسي مولكولي ، سلولي Squamous cell Carcinoma دهان (IHC، PCR، RT-PCR، Elisa و....)

2-بررسي مولكولي سلولي تومورهاي ادونتوژنيك

3- بررسي تومورهاي بزاقي

4-بررسي موارد تأثير و روشهاي درماي جديد سرطان هاي دهان ( راديوتراپي ، شيمي درماني ، ايمونوتراپي)

5-    ضايعات استخواني فكين

6-    شايعات پوستي و مخاطي

7-    بررسي روش هاي تشخيص زودرس سرطانهاي دهان

8-    استفاده از روشهاي جديد تشخيص و روش هاي نوين تصوير برداري

 

بخش راديولوژي

اهداف تحقيقاتي :

1-    بهداشت اشعه و دوزيمتري

2-    تكنيك هاي نوين تصوير برداري

3-    تغيير ضايعات

اهداف آموزشي :

1-    آشنايي و آموزش علمي تكنيك هاي خارجي دهاني

2-    گزارش هاي راديوگرافي

اهداف پژوهشي:

1-    بررسي مقايسه اي دقت تصوير برداري در تكنيك هاي مختلف

2-    چگونگي كاهش دوز

3-    انديكاسيون و كاربرد صحيح تكنيك هاي نوين

 

بخش پروتز ثابت

1-مشاركت و همكاري در طرح هاي پژوهشي مصوب بخش پروتز

2-انجام درمان هاي پروتزي علاوه بر درمان هاي موظف دانشجويان از قبيل رستوريشنهاي تمام سراميك و...

 

بخش اطفال

1-مشاركت و همكاري با اساتيد در تهيه فيلم هاي آموزشي بخش ( اجرا تهيه محتوا)

2-استخراج مقاله از پايان نامه هاي دفاع شده در بخش

3-همكاري در ارائه سخنراني و يا پوستر در همايش هاي داخلي و خارجي

 

مطالب منتحب

کارگاه روش تحقیق
از پروپوزال تا پایان نامه (مراحل، راهنمایی های لازم و فرم های مربوطه)

در طول دوره تحصیلی داکترای عمومی دندانپزشکی، هر دانشجو باید یک پایان نامه بنویسد. هشت واحد در قالب چهار رساله برای پایان نامه در نظر گرفته شده است. در این بخش راهنمایی هایی که برای گذراندن هریک از این واحدهای درسی لازم است، به صورت مفصل ارائه می شود. همچنین مطالبی نیز در مورد نحوه چاپ مقاله و گرفتن نمره کامل نیز آورده شده است.

Read More

Impact Factor یا عامل تاثیر چیست؟

(برای دسترسی به IF مجلات دندانپزشکی ISI اینجا را کلیک کنید.)

 
در این مقاله ضمن تعریف impact factor، نحوه محاسبه و نکاتی درباره اعتبار و نحوه استناد به آن توضیح داده می شود.

Read More

تشویقی مقالات (مبلغی که بابت انتشار هر مقاله توسط دانشگاه پرداخت می شود)

در این بخش مبلغی که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه در ازاء چاپ مقاله به نویسندگان به عنوان تشویقی داده می شود و را دریافت آن نوشته شده است.

Read More

چگونه یک مقاله مقاله مروری بنویسیم (مقاله آموزشی)

در این بخش، یک مقاله آموزشی که در آن نحوه نوشتن مقاله مروری و مراحل مختلف کار توضیح داده شده است، برای دانلود قرار دارد.

Read More

راهنمای جامع تحقیقات برای دانشجویان

دفتر استعدادهای درخشان، براساس تجربیات دانشجویان ترم های بالاتر راهنمای زیر را برای کلیه دانشجویان دانشکده تنظیم کرده است.در این بخش این راهنمایی ها به صورت مرحله به مرحله به همراه توضیحات مربوطه، قرار داده شده است.

Read More

آموزش پروپوزال نویسی

(بروز رسانی در 11 خرداد 92)

 در این بخش دو جزوه آموزشی کاربردی به عنوان راهنمای تکمیل پرپوزال پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانلود قرار داده شده است.

Read More

راهنمای دریافت متن کامل مقالات (Fulltext)

با توجه به مشکلاتی که در حال احضر برای دریافت متن کامل مقالات وجود دارد، در این مقاله سعی کردیم با معرفی راه های مختلف و وبسایت ها، دانشجویان را در زمینه دریافت متن کامل مقالات راهنمایی کنیم.

Read More

medical-proposal

خبرنامه دفتر استعدادهای درخشان

خبرنامه سایت، شامل آخرین اخبار مربوط به استعدادهای درخشان و تازه های آموزشی و پژوهشی وبسایت برای دانشجویان و اهالی پژوهش است. تعداد ایمیل های ارسالی یک یا دو ایمیل در ماه است و شما هر زمانی که بخواهید میتوانید ایمیل خود را از لیست حذف کنید.


برای اشتراک خبرنامه ایمیلتان کافی استتماس با ما

آدرس: تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، طبقه پنجم، دفتر استعدادهای درخشان Website:GTDS.ir Email:admin at GTDS dot ir

همچنین می تواندید از طریق فرم تماس با ما مکاتبه کنید.