خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمیتوان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 235

شیوه ابتکاری در درمان نقصان رشد ماگزیلا با صفحه زبانی: گزارش مورد

0 Votes05 

مصطفی آلام، دكتر عبدالرحمن شوکت بخش، دكتر عبدالرضا جمیلیان، محسن گلکار پروین
مجله تحقیقات دانشجویی، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، 56-53

 

 

چكيده
سابقه و هدف: مال اکلوژن اسکلتال کلاس III یک ناهنجاری دشوار از نظر درمان است. این ناهنجاری می‌تواند در نتیجه عقب بودن اسکلتال فک بالا، جلو آمدن اسکلتال فک پایین و یا ترکیبی از هر دو باشد. هدف از این مطالعه بررسی درمان یک مورد مال اکلوژن کلاس III در دختری 6 ساله با نقصان رشد ماگزیلا بود.
گزارش مورد: بیمار دختری 6 سال و 6 ماهه بود که در ابتدا برای درمان نقصان رشد ماگزیلا به یک مرکز خصوصی درمان های ارتودنسی مراجعه کرده بود. این بیمار با یک دستگاه صفحه زبانی (Tongue Plate) درمان شد. دستگاه یک هدارای دوکلاسپ آدامز بر روی مولرهای اول دائمی فک بالا، دو کلاسپ C شکل بر روی کانین¬های شیری فک بالا و یک صفحه آکریلی در پشتاینسیزورهای فک بالا است. درمان فعال برای تصحیح دلخواه مالاکلوژن تا 24 ماه ادامه پیدا کرد. در نهایت زاویه SNA، 4 درجه افزایش و زاویه IMPA ،11 درجه کاهش پیدا کرد.
بحث: این مطالعه نشان می‌دهدکه صفحه زبانی می‌تواند جایگزینی مناسب برای دستگاه‌ای خارج دهانی دردرمان مالاکلوژن کلاس 3 و موارد نقصان رشد ماگزیلا باشد.


کلید واژگان: اورجت، اوربایت، مال اکلوژن کلاس III، جراحی ارتوگناتیک، صفحه زبانی.

 

 

PDF-V 

 

اهمیت و روش‌ های تعیین بیوتیپ لثه: مروری بر مقالات

0 Votes05 

مهدیه میراخوری، دکتر مهدی کدخدازاده، دکتر رضا عمید
مجله تحقیقات دانشجویی، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، 52-45

 

 

چكيده
سابقه و هدف: دستیابی به زیبایی در ایمپلنت به سه عامل موقعیت مناسب ایمپلنت، نگهداری استخوان کافی بر روی سطح باکال ایمپلنت و وضعیت بافت نرم اطراف ایمپلنت از جمله ضخامت آن وابسته است. اندازه گیری ضخامت بافت لثه با استفاده از تکنیک های مختلفtrans gingival probing با پروب مدرج یا فایل با استفاده از vernier calipers، وسایل اولتراسونیک و CBCT انجام مي‌شود. هدف از این مطالعه بررسی مقالات منتشر شده پیرامون اهمیت و روش های تعیین بیوتیپ لثه بود.
مرور مقالات: جستجوي الكترونيك مقالات منتشر شده از سال 1996 تا سال 2013، بودند با استفاده از کلید واژگانی چون "gingiva"OR "SoftTissue" OR "dental implant" OR "esthetics" OR "Cone beam computed tomography" OR" review articles" در پايگاه اطلاعاتي PubMed و Google Scholar انجام گرفت. چكيده 100 مقاله انتخاب و به طور دقيق مورد بررسی قرار گرفتند. مقالات غیرلاتین و مروری حذف شدند و در نهایت 11 مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. معیارهای قابل ارائه ای برای تشخیص بافت لثه ای نازک از ضخیم وجود دارد، هرچند روش های سنتی برای تشخیص بیوتیپ تهاجمی است. از این رو استفاده از سیستم تصویربرداری سه بعدی با طراحی خاص برای ارزیابی ضخامت بافت نرم پیشنهاد می شود. اهمیت این ارزیابی با توجه به آن که حدود یک سوم جمعیت انسانی دارای بیوتیپ نازک می باشند، مشهودتر می گردد.
نتیجه گیری: گاهی بررسی شرایط بافت نرم ناحیه ای که قرار است ایمپلنت گذاشته شود مهم تر از وضعیت بافت سخت آن ناحیه می باشد از این رو ارزیابی بیوتیپ بافت نرم، برای پیش بینی پیچیدگی درمان و پیامدهای ناخواسته حاصل از نازیبایی ها به خصوص در بازسازی ناحیه قدامی ضروری است


کلید واژگان: زیبایی، ایمپلنت دندانی، لثه، بافت نرم، توموگرافی رایانه ای.

 

 

PDF-V 

 

مروری برخطرات شغلی در دندانپزشکی و راه های پیشگیری از آنها

0 Votes05 

سعیدرضا معتمدیان، دکتر هادی قاسمی
مجله تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، 39-32

 

 

چكيده
سابقه و هدف: دندانپزشکی به عنوان یکی از پرخطرترین شغل ها محسوب می‌شود. حرفه‌ دندانپزشکی به صورت بالقوه خطراتی را به همراه دارد که آگاهی از این خطرات برای دندانپزشکان ضروری است. این مطالعه با هدف افزایش آگاهی دندانپزشکان در زمینه خطرات شغلی انجام گرفت.
مرور مقالات: عوارض شایعی همچون مشکلات عضلانی اسکلتی، مشکلات روحی، ریسک انتقال عفونت، عوارض شیمیایی و عوارض فیزیکی با ارائه‌ راه‌های پیشگیری از این عوارض دراین مطالعه مرور شده‌اند.
نتیجه گیری: رعایت استانداردهای بهداشتی، کنترل عفونت، افزایش آگاهی، ورزش و تنظیم ساعات کاری برای حفظ سلامت دندانپزشکان پیشنهاد مي‌شوند.


کلید واژگان: دندانپزشکی، خطرات شغلی، سلامت جسمی، سلامت روانی

 

 

 PDF-V

 

مروری بر مطالعات انجام شده درباره نگرش دانشجویان دندانپزشکی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در ایران

0 Votes05 

مهدیه میراخوری، دكتر رضا عمید، دكتر مسعود سيفي، دكتر مهدی کدخدازاده، شیرین شیدفر، محمدتقی باغانی
مجله تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، 44-40

 

 

چكيده
سابقه و هدف: از آنجا که تاکنون مطالعه جامعی در مورد وضعیت نگرشی دانشجویان دندانپزشکی در داخل کشور انجام نگرفته است نیاز به جمع بندی داده های پراکنده موجود به منظور یکسان سازی مطالعات آینده و کمک به طراحی پرسش نامه ای متمرکز و ملی احساس می گردد. هدف از مطالعه حاضر بررسی داده های پراکنده در دانشکده های گوناگون و ترسیم وضعیت موجود است تا بتوان امکان مقایسه و ارائه نمودار پیشرفت یا پسرفت را طی تحقیقات بعدی فراهم ساخت.
مرور مقالات: جستجوي الكترونيك مقالاتي كه از سال 2001 تا سال 2013 منتشر شده بودند با استفاده از پايگاه اطلاعاتي PubMed و Iran medex انجام شد. عناوين 1630 مقاله، مورد بررسي قرار گرفت و مقالاتی كه از نظر محتوایی با مطلب مورد نظر مرتبط نبودند، حذف شدند. چکیده 100 مقاله انتخاب و بطور دقيق مورد بررسی قرار گرفتند. مقالات مروری و مطالعات در دانشکده های خارج از کشور حذف شدند و در نهایت متن کامل 10 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. در بیشتر مطالعات مورد بررسی در این مقاله، دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به آینده شغلی منفی بود، در صورتی که مطالعات انجام شده بر روی دانشجویان دندانپزشکی حاکی از آن بود که نگرش دانشجویان نسبت به این رشته و آینده شغلی آن، مثبت است و دانشجویان با علاقه این رشته را انتخاب کرده اند.
نتیجه‌گیری: موقعیت اجتماعی و امنیت شغلی آینده رشته دندانپزشکی مهم ترین عواملی هستند که موجب دیدگاه مثبت دانشجویان این رشته نسبت به رشته دندانپزشکی و آینده شغلی این رشته گردیده است و نکته حائز اهميت آن است که با توجه به اهمیت این موضوع و امید به آینده شغلی در میان دانشجویان دندانپزشکی بايد برنامه ریزی های لازم جهت آموزش صحیح برای توانمندسازی این دندانپزشکان در آینده صورت گیرد.


کلید واژگان: آینده شغلی، دانشجویان، دندانپزشکی، رشته تحصیلی، نگرش

 

 

PDF-V 

 

ایمپلنت های دندانی یکپارچه: مروری بر مقالات

0 Votes05 

شیرین شیدفر، دکتر مهدی کدخدازاده، دكتر ياسر صافي، محمد تقی باغانی
مجله تحقيقات دانشجویی، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، 31-27

 

 

چكيده
سابقه و هدف: امروزه تسهیل استفاده از ایمپلنتها به هدفی در درمان بیماران بی دندان تبدیل گردیده است. هدف از این مطالعه مروری بررسی عملکرد ایمپلنتهای یکپارچه و توضیح مزایا و معایب آنها نسبت به ایمپلنتهای مرسوم دو قسمتی و امکان جایگزینی آنها می باشد.
مرور مقالات: در مطالعه مروری حاضر جستجو در pubmed و با استفاده از کلیدواژه¬هــای dental implants، one-piece implants، one-stage و immediate loading در مقاله های به زبان انگلیسی از سال 2001 تا 2013 انجام گرفت. در نهایت 22 مقاله انتخاب گردید.
نتیجه‌گیری: مرور حاضر نشان داد از آنجا که هم ایمپلنتهای یکپارچه و هم ایمپلنتهای دو قسمتی معایب ومزایای خود را دارند، بنابراین انتخاب باید براساس شرایط کلینیکی و بنا به صلاحدید کلینیسین باشد.


کلید واژگان: ایمپلنتهای دندانی، ایمپلنتهای یکپارچه، بارگذاری فوری

 

 

PDF-V 

 

مطالب منتحب

کارگاه روش تحقیق
از پروپوزال تا پایان نامه (مراحل، راهنمایی های لازم و فرم های مربوطه)

در طول دوره تحصیلی داکترای عمومی دندانپزشکی، هر دانشجو باید یک پایان نامه بنویسد. هشت واحد در قالب چهار رساله برای پایان نامه در نظر گرفته شده است. در این بخش راهنمایی هایی که برای گذراندن هریک از این واحدهای درسی لازم است، به صورت مفصل ارائه می شود. همچنین مطالبی نیز در مورد نحوه چاپ مقاله و گرفتن نمره کامل نیز آورده شده است.

Read More

Impact Factor یا عامل تاثیر چیست؟

(برای دسترسی به IF مجلات دندانپزشکی ISI اینجا را کلیک کنید.)

 
در این مقاله ضمن تعریف impact factor، نحوه محاسبه و نکاتی درباره اعتبار و نحوه استناد به آن توضیح داده می شود.

Read More

تشویقی مقالات (مبلغی که بابت انتشار هر مقاله توسط دانشگاه پرداخت می شود)

در این بخش مبلغی که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه در ازاء چاپ مقاله به نویسندگان به عنوان تشویقی داده می شود و را دریافت آن نوشته شده است.

Read More

چگونه یک مقاله مقاله مروری بنویسیم (مقاله آموزشی)

در این بخش، یک مقاله آموزشی که در آن نحوه نوشتن مقاله مروری و مراحل مختلف کار توضیح داده شده است، برای دانلود قرار دارد.

Read More

راهنمای جامع تحقیقات برای دانشجویان

دفتر استعدادهای درخشان، براساس تجربیات دانشجویان ترم های بالاتر راهنمای زیر را برای کلیه دانشجویان دانشکده تنظیم کرده است.در این بخش این راهنمایی ها به صورت مرحله به مرحله به همراه توضیحات مربوطه، قرار داده شده است.

Read More

آموزش پروپوزال نویسی

(بروز رسانی در 11 خرداد 92)

 در این بخش دو جزوه آموزشی کاربردی به عنوان راهنمای تکمیل پرپوزال پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانلود قرار داده شده است.

Read More

راهنمای دریافت متن کامل مقالات (Fulltext)

با توجه به مشکلاتی که در حال احضر برای دریافت متن کامل مقالات وجود دارد، در این مقاله سعی کردیم با معرفی راه های مختلف و وبسایت ها، دانشجویان را در زمینه دریافت متن کامل مقالات راهنمایی کنیم.

Read More

medical-proposal

خبرنامه دفتر استعدادهای درخشان

خبرنامه سایت، شامل آخرین اخبار مربوط به استعدادهای درخشان و تازه های آموزشی و پژوهشی وبسایت برای دانشجویان و اهالی پژوهش است. تعداد ایمیل های ارسالی یک یا دو ایمیل در ماه است و شما هر زمانی که بخواهید میتوانید ایمیل خود را از لیست حذف کنید.


برای اشتراک خبرنامه ایمیلتان کافی استتماس با ما

آدرس: تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، طبقه پنجم، دفتر استعدادهای درخشان Website:GTDS.ir Email:admin at GTDS dot ir

همچنین می تواندید از طریق فرم تماس با ما مکاتبه کنید.