خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمیتوان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 235

اساتید راهنمای استعداد درخشان

اساتید راهنمای استعداد درخشان - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 Vote5.05 

اساتید راهنمای آموزشی و پژوهشی دفتر استعدادهای درخشان

بخش ارتو دنسی:

1- دکتر آزیتا تهرانچی

2- دکتر مهتاب نوری

بخش پروتز متحرک:

3- دکتر مجید صداقت

4- دکتر سیدی

بخش ترمیمی:

5- دکتر مریم معزی زاده

6- دکتر زهرا جابری انصاری

بخش اطفال:

7-دکتر مینا بی ریا

8-دکتر بهشته ملک افضلی

بخش اندو:

9- دکتر ماندانا ناصری

10- دکتر امید دیانت

بخش پریو:

11-دکتر سورنا وهبی

12- دکتر کدخدازاده

بخش پروتز متحرک:

13- دکتر فرهاد طباطباییان

14- دکتر محمدی

بخش تشخیص:

15- دکتر مرتضوی

بخش پاتولوژی:

16- دکتر نسیم تقوی

17- دکتر شاملو

بخش رادیو:

18- دکتر مهکامه مشفقی

19- دکتر سیما نیک نشان

بخش جراحی:

20- دکتر مسعود یغمایی

21- دکتر آرش خجسته

بخش COH:

22- دکتر ابن احمدی

 

در ادامه دانشجویان عضور دفتر استعداد درخشان می توانند استاد راهنمای خود را در بین اساتید اراهنمای استعداد درخشان بیابند. دانشجویانی که اسمشان در این لست موجود نیست ولی شرایط عضویت را دارا هستند، باید هر چه سریعتر برای تکمیل پرونده خود به دفتر EDO (آموزش-خانم زمانی) مراجعه کنند.

 

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر آرزو ابن احمدی

 بخش COH

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

محمد حسین شفازند

مهر

86

2

سینا شیرکوند

مهر

86

3

محمد تقی باغانی

بهمن

87

4

اکرم رهاوی

مهر

88

5

مهسا جعفری

بهمن

88

6

ملیحه حبیب خدایی

مهر

88

7

 

مسعود حاتمی

بهمن

89

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر اشرف سیدی

 بخش پروتز متحرک

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

سید مهرشاد جعفری

بهمن

86

2

ویدا ارزانی

مهر

87

3

فاطمه سلطانی نژاد

مهر

88

4

صدف رضایی

بهمن

88

5

پوریا جواهری

مهر

89

6

 

مژگان اسحاقیان

بهمن

89

استاد راهنما : : سرکار خانم دکتر ماندانا  ناصری

بخش اندو

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

حسین بابا زاده

مهر

86

2

سیده ملیحه احمدی

مهر

87

3

فرزانه پور صفر

مهر

88

4

سیما شعبانی

بهمن

88

5

ثمین بنی هاشم

مهر

89

6

فاطمه نقی زاده

بهمن

89

7

 

مریم ثنایی آذر

مهر

90

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر مشفقی

بخش رادیو

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

مصطفی آلام

بهمن

86

2

سحر ابراهیمی

مهر

87

3

سیده سارا نوابی

مهر

88

4

زهرا باقری

بهمن

88

5

احسان بلاغی

مهر

89

6

 

محمد حسین تأیید

بهمن

89

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر سیما  نیک نشان

بخش رادیو

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

کیخسرو خسرویانی

بهمن

86

2

الهه طباطبایی نژاد

مهر

87

3

معین خجسته

مهر

88

4

آذین صدیق نیا

بهمن

88

5

پردیس اعتضاد کیهانی

مهر

88

6

ربیعه برومند

مهر

89

7

 

طاهره پرنمازه

بهمن

89

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر آزیتا  تهرانچی

بخش ارتو

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

نازنین سمیعی

مهر

86

2

پویا پور گل محمد گلشنی

بهمن

87

3

زهرا السادات پاکنژاد

مهر

88

4

امیر موحدیان

مهر

88

5

علی آزادخواه

مهر

89

6

شهرزاد بهشتی

بهمن

89

7

 

نغمه مالکی

مهر

90

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر مهتاب نوری

بخش ارتو

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

نوید یوسفی

مهر

86

2

گلناز نحوی

بهمن

87

3

نسترن باقری

بهمن

87

4

نوید نصر آبادی

مهر

88

5

سمانه احمدی

مهر

89

6

 

ساسان باورساد

بهمن

89

استاد راهنما : جناب آقای دکتر مجید صداقت

موقتا به دکتر سیدی مراجعه کنید

 بخش پروتز متحرک

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

لیلا صفیاری

بهمن

86

2

ایمان شفیعی

بهمن

87

3

پرنیان سادات میرزا سلیمان

بهمن

87

4

سعید صمدی

مهر

88

5

هما فتحی

بهمن

88

6

 

منا اکبری

بهمن

89

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر مریم معزی زاده

 بخش ترمیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

علی رضا جعفری

بهمن

86

2

پدرام بخشایی

مهر

87

3

سودابه کولیوند

بهمن

87

4

محمد محمدی

مهر

88

5

محسن ضیایی

بهمن

88

6

 

عاطفه احمد وند

بهمن

89

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر زهرا جابری انصاری

 بخش ترمیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

سیده فرناز طباطبایی

بهمن

86

2

مینا طاهری

مهر

87

3

المیرا غضنفری

بهمن

87

4

امیر رضا بگلو

مهر

88

5

آرمان حکیمی

بهمن

88

6

 

گلنوش آذر بخش

بهمن

89

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر بهشته  ملک افضلی

بخش اطفال

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

آرش طهماسبی

بهمن

86

2

محمد تقی وطن دوست

مهر

87

3

دارا غزنوی

بهمن

87

4

محمد کفش دار گوهریان

مهر

88

5

محمد دهقان

بهمن

88

6

رنه هاکوپیان

مهر

89

7

 

رضا یار محمدی

مهر

90

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر بی ریا

بخش اطفال

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

زهرا خسروی

بهمن

86

2

تینا باستار

مهر

87

3

پریسا عباسی

بهمن

87

4

محمد رضا حسینی

مهر

88

5

نوید رنگ زن

بهمن

88

6

سالار معتمدی دهکردی

مهر

89

7

 

سحر پژوهان

مهر

90

استاد راهنما : جناب آقای دکتر سید امید دیانت

بخش اندو

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

سینا آزاد نیا

بهمن

86

2

محمد نعمانی

مهر

87

3

رامین صمدی

بهمن

87

4

مرتضی فردیار

مهر

88

5

پیمان وارث

بهمن

88

6

گلناز مسببی

مهر

89

7

 

شهربانولطفی تا کامی

مهر

90

استاد راهنما : جناب آقای دکتر سورنا وهبی

 بخش پریو

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

لیلا طهماسبی

بهمن

86

2

محمد جواد کرمشاهی

مهر

87

3

فاطمه صدیف

بهمن

87

4

نکینار یحیی زاده

مهر

88

5

مهیار  بروخیم

بهمن

88

6

مرضیه کمالی

مهر

89

7

 

زهرا شهیدی

مهر

90

استاد راهنما : جناب آقای دکتر کدخدازاده

بخش پریو

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

سارا ساعدی

بهمن

86

2

آناهیتا شاهی

مهر

87

3

شیرین شیدفر

بهمن

87

4

هستی ترابی

مهر

88

5

حمید روزبان

بهمن

88

6

فائزه سادات فقیهی

مهر

89

7

 

زینب قلی زاده

مهر

90

استاد راهنما : جناب آقای دکتر فرهاد طباطبائیان

موقتا به دکتر مجمدی مراجعه کنید

 بخش پروتز ثابت

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

سحر حدادپور

بهمن

86

2

میثم سنگینان

مهر

87

3

مژگان شواخی

بهمن

87

4

سمانه رضایی

مهر

88

5

لیدا خیری

بهمن

88

6

علی رضا فتحی آذر

مهر

89

7

 

مهدی عزیزیان مصلح

مهر

90

استاد راهنما : جناب آقای دکتر ابوالقاسم محمدی

 بخش پروتز ثابت

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

نوید ابراهیمی

مهر

86

2

محسن رهبری

مهر

87

3

نیوشا سرابی

بهمن

87

4

آزاده کیانی پور

مهر

88

5

سیده فائزه معصومی

بهمن

88

6

آریا عتیقی مقدم

مهر

89

7

 

میترا قاضی زاده

مهر

90

استاد راهنما : جناب آقای دکتر حامد مرتضوی

 بخش تشخیص

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

کیمیا روحانی

بهمن

86

2

رضوان رضایی

مهر

87

3

مصطفی زحمتکش

بهمن

87

4

آرزو قلیچ خانی

مهر

88

5

نگار شهسوار

بهمن

88

6

سیما سادات سید صالحی

مهر

89

7

 

نگار نصرالهی قمی

بهمن

89

استاد راهنما :  جناب آقای دکتر مسعود یغمایی

 بخش جراحی

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

آزاده حصار خانی

مهر

86

2

سهیل رفوآ

مهر

87

3

علی خرسند نوبهار

بهمن

87

4

مایسا جعفری

مهر

88

5

شیرین حیدریان

بهمن

88

6

بهنوش سوقانی

مهر

89

7

 

سپهر طالبی

بهمن

89

استاد راهنما : جناب آقای دکتر آرش خجسته

 بخش جراحی

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

پریسان غلامین

مهر

86

2

پرستو ایران پرور

مهر

87

3

علی حیاتی

بهمن

87

4

نازنین بحرالعلومی

مهر

88

5

مریم اسور

بهمن

88

6

مطهره رعیت حسین آبادی

مهر

89

7

 

فاطمه میقانی

بهمن

89

استاد راهنما : سرکار خانم دکترنفیسه شاملو

  بخش پاتولوژی

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

شروین هاشم زاده

مهر

86

2

سارا اسلامی

مهر

87

3

گلنوش جلالی

بهمن

87

4

لیلا افتخار اردبیلی

مهر

88

5

نازنین ثناگو

بهمن

88

6

ستاره رستمی

مهر

89

7

 

زهرا علی بخشی

بهمن

89

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر نسیم  تقوی

 بخش پاتولوژی

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

ورودی

سال

1

مرجان احسانی

مهر

86

2

مجتبی آزاد بخت

مهر

87

3

محمد نوروزی

بهمن

87

4

نازیلا اکبریان راد

مهر

88

5

الناز شوشتری

بهمن

88

6

علی رضا داسدار

مهر

89

7

سپنتا حسین پور

بهمن

89

مطالب منتحب

کارگاه روش تحقیق
از پروپوزال تا پایان نامه (مراحل، راهنمایی های لازم و فرم های مربوطه)

در طول دوره تحصیلی داکترای عمومی دندانپزشکی، هر دانشجو باید یک پایان نامه بنویسد. هشت واحد در قالب چهار رساله برای پایان نامه در نظر گرفته شده است. در این بخش راهنمایی هایی که برای گذراندن هریک از این واحدهای درسی لازم است، به صورت مفصل ارائه می شود. همچنین مطالبی نیز در مورد نحوه چاپ مقاله و گرفتن نمره کامل نیز آورده شده است.

Read More

Impact Factor یا عامل تاثیر چیست؟

(برای دسترسی به IF مجلات دندانپزشکی ISI اینجا را کلیک کنید.)

 
در این مقاله ضمن تعریف impact factor، نحوه محاسبه و نکاتی درباره اعتبار و نحوه استناد به آن توضیح داده می شود.

Read More

تشویقی مقالات (مبلغی که بابت انتشار هر مقاله توسط دانشگاه پرداخت می شود)

در این بخش مبلغی که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه در ازاء چاپ مقاله به نویسندگان به عنوان تشویقی داده می شود و را دریافت آن نوشته شده است.

Read More

چگونه یک مقاله مقاله مروری بنویسیم (مقاله آموزشی)

در این بخش، یک مقاله آموزشی که در آن نحوه نوشتن مقاله مروری و مراحل مختلف کار توضیح داده شده است، برای دانلود قرار دارد.

Read More

راهنمای جامع تحقیقات برای دانشجویان

دفتر استعدادهای درخشان، براساس تجربیات دانشجویان ترم های بالاتر راهنمای زیر را برای کلیه دانشجویان دانشکده تنظیم کرده است.در این بخش این راهنمایی ها به صورت مرحله به مرحله به همراه توضیحات مربوطه، قرار داده شده است.

Read More

آموزش پروپوزال نویسی

(بروز رسانی در 11 خرداد 92)

 در این بخش دو جزوه آموزشی کاربردی به عنوان راهنمای تکمیل پرپوزال پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانلود قرار داده شده است.

Read More

راهنمای دریافت متن کامل مقالات (Fulltext)

با توجه به مشکلاتی که در حال احضر برای دریافت متن کامل مقالات وجود دارد، در این مقاله سعی کردیم با معرفی راه های مختلف و وبسایت ها، دانشجویان را در زمینه دریافت متن کامل مقالات راهنمایی کنیم.

Read More

medical-proposal

خبرنامه دفتر استعدادهای درخشان

خبرنامه سایت، شامل آخرین اخبار مربوط به استعدادهای درخشان و تازه های آموزشی و پژوهشی وبسایت برای دانشجویان و اهالی پژوهش است. تعداد ایمیل های ارسالی یک یا دو ایمیل در ماه است و شما هر زمانی که بخواهید میتوانید ایمیل خود را از لیست حذف کنید.


برای اشتراک خبرنامه ایمیلتان کافی استتماس با ما

آدرس: تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، طبقه پنجم، دفتر استعدادهای درخشان Website:GTDS.ir Email:admin at GTDS dot ir

همچنین می تواندید از طریق فرم تماس با ما مکاتبه کنید.